Ochrona danych osobowych

 

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę. Ochrona danych osobowych ma w naszym przedsiębiorstwie Grupy Chefs Culinar najwyższy priorytet. Nasi współpracownicy są zobowiązani do poufności, a dane Państwa są chronione przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych. Przestrzeganie przepisów prawa jest dla nas czymś oczywistym.

1.    Jednostka odpowiedzialna 

Zgodnie z art. 13  RODO  (Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych w UE), uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: 

CHEFS CULINAR Sp. z o.o. 
ul. Goleniowska 59
70-847 Szczecin
Telefon: +48 91 459 10 10 
Telefax: +48 459 10 21
E-Mail: info@chefsculinar.pl

2.    Osoba do kontaktu ws. ochrony danych osobowych

W razie pytań odnośnie pobierania, przetwarzania lub wykorzystania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji o blokadzie, korekcie, kasowaniu danych oraz odwoływaniu wcześniejszych zezwoleń prosimy zwrócić się do naszego specjalisty od ochrony danych osobowych:
CITTI Handelsges. mbH & Co. KG
Rainer Maas
Mühlendamm 1
24113 Kiel
+49 (431) 6893-9463 
datenschutz@citti.de

3.    Przedmiot ochrony danych osobowych

Przepisy o ochronie osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i o wolnym obrocie tymi danymi. (por. art.1 (1) RODO)


4.    Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

4.1.    Podczas odwiedzin naszej strony:

Zasadniczo podawanie danych osobowych nie jest potrzebne, by korzystać z naszej platformy online CHEFS CULINAR. Także  w razie wejścia na stronę przez link z newslettera, przetwarzamy  tylko dane dostępowe bez odniesienia do konkretnej osoby, jak np..
- nazwa Państwa dostawcy usług internetowych
- strona, za pośrednictwem której weszliście Państwo na naszą stronę
- nazwa szukanego pliku
- adres IP
- data i godzina zapytania
- różnica czasowa w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
- treść żądania (konkretna strona)
- status dostępu/kod statusu HTTP
- każdorazowo pobrana ilość danych
- strona www, z której przyszło żądanie
- typ przeglądarki łącznie z językiem i używaną wersją
- system operacyjny i jego interfejs
Dane te są zapisywane w plikach dziennika zdarzeń naszego systemu, jednak nie są łączone z z innymi danymi osobowymi użytkownika, podobnie, jak nie są dokonywane  oceny tych danych do celów marketingowych. Podstawą prawną pobierania i zapisywania w/w danych jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Dane te są nam potrzebne ze względów technicznych, by móc pokazać Państwu naszą stronę oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Zapisywanie w plikach dziennika zdarzeń ma na celu zapewnienie funkcjonalności naszej strony. Poza tym dane służą nam do optymizacji strony i zabezpieczenia naszych systemów informacyjno-technicznych. 
Z tych samych względów zajmujemy się przetwarzaniem danych. Dane zostają skasowane, gdy tylko   przestają  być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały pobrane. W przypadku zapisywania danych w celu udostępnienia strony dzieje się tak po zakończeniu każdorazowej sesji przeglądania. W odniesieniu do danych przechowywanych w dzienniku zdarzeń ma to miejsce najpóźniej po 42 dniach. Możliwe jest dłuższe przechowywanie, w tym celu muszą jednak zostać skasowane lub zanonimizowane adresy IP użytkownika, by nie można było przypisać ich do  klienta.
Zapisywanie danych w celu udostępnienia strony web i przechowywanie ich w dzienniku zdarzeń jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. . Jeśli nie zgadzają się Państwo na to, zalecamy opuścić daną stronę. 

4.2.    Cookies CHEFS CULINAR

CHEFS CULINAR używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez stronę web, taką jak strona CHEFS CULINAR, na komputerze użytkownika ją odwiedzającego. Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę, zostaną Państwo poinformowani za pomocą niewielkiego paska o fakcie używania cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, zalecamy opuszczenie strony.
CHEFS CULINAR używa tzw. sesyjnych plików cookie, służących identyfikacji aktualnego użytkownika. W tym celu zostaje stworzony plik cookie identyfikujący sesję. Dzięki niemu można rozpoznać, że na platformie znajduje się zarejestrowany użytkownik. Plik sesyjny cookie zostaje skasowany automatycznie po zakończeniu sesji.
Mogą Państwo przeszkodzić zapisywaniu plików cookie wybierając odpowiednią opcję w przeglądarce („tryb prywatny” – znajduje się w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarek); należy jednak wskazać, że w takim wypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji CHEFS CULINAR; w szczególności nie będą mogli Państwo korzystać z udogodnień dla klientów przy rezerwacji za pośrednictwem zewnętrznych partnerów. Poza tym mogą Państwo skasować zapisane pliki cookie (opcja dostępna również w „ustawieniach“ przeglądarki).

4.3.    Webshop

Kiedy korzystają Państwo z naszego sklepu Webshop, następuje przeniesienie na naszą stronę www.Chefsculinar.de, na której mogą się Państwo zalogować przy pomocy przesłanych Państwu danych klienta. W takim wypadku odsyłamy do oświadczenia o ochronie danych osobowych strony www.chefsculinar.de .

4.4.    Usługa zewnętrzna – eTracker

CHEFS CULINAR jest powiązany z usługą śledzenia eTracker. Dzięki technologii przedsiębiorstwa eTracker GmbH (www.etracker.com) zbierane są i przechowywane dane do celów marketingowych. Z danych tych można pod pseudonimem stworzyć profile użytkowników. Wykorzystuje się do tego cookies. Są to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie w buforze przeglądarki osoby odwiedzającej stronę. Cookies umożliwiają ponowną identyfikację przeglądarki internetowej. Dane pobrane za pomocą technologii eTracker nie będą bez odrębnej zgody danej osoby użyte do osobistej identyfikacji odwiedzającego stronę i wiązane z danymi osobowymi nosiciela pseudonimu. Pobieraniu i przechowywaniu danych można się w każdej chwili sprzeciwić ze skutkiem na przyszłość.
Korzystanie z prawa do sprzeciwu
Dalsze wyjaśnienia co do aspektu ochrony danych osobowych i aspektu prawnego działania eTrackera znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych na stronie eTrackera.

4.5.    Nasza obecność online w sieciach społecznościowych

CHEFS CULINAR jest obecny online w różnych sieciach społecznościowych i platformach (np. facebook, LinkedIn, itp.) i korzysta z nich, by komunikować się z zastanymi tam klientami i osobami zainteresowanymi oraz informować je o różnych akcjach i usługach. Podczas korzystania z tych sieci społecznościowych i platform obowiązują nie nasze warunki handlowe i dyrektywy dot. przetwarzania danych, lecz operatorów owych serwisów.

________________________________________
5.    Państwa prawa wg RODO:

5.1.    Prawo do informacji (art. 15 RODO)
Mają Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili informacji, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa zapisaliśmy
5.2.    Prawo do korekty (art. 16 RODO)
Mają Państwo zawsze prawo do zażądania korekty Państwa danych, o ile zostały one u nas zapisane z błędami. 
5.3.    Prawo do skasowania Państwa danych (art. 17 RODO)
Mają Państwo zawsze prawo zażądać skasowania przez nas Państwa danych osobowych. Prosimy zauważyć, że wyjęte spod tej możliwości są dane podlegające ustawowemu okresowi przechowania (np. dane z faktur).
5.4.    Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Mają Państwo zawsze prawo do otrzymania Państwa danych pobranych i przetworzonych przez nas w ustrukturyzowanym, popularnym i rozpoznawalnym formacie (csv).
5.5.    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
Mają Państwo prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w uzasadnionych prawnie wypadkach, które określa art. 18 RODO. 
5.6.    Odwoływanie zezwoleń (art. 7 ust. 3 RODO)
O ile otrzymaliśmy od Pastwa zgodę na używanie danych, przypominamy, że mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy zwrócić się pod adres datenschutz@citti.de . W razie dalszych pytań w kwestii ochrony danych osobowych prosimy zwrócić się online lub pisemnie do naszego specjalisty od ochrony danych osobowych.
5.7 Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe z uwzględnieniem ważenie interesów, możecie Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadzie art. 21 RODO. Jest to przypadek, w którym przetwarzanie danych osobowych w szczególności nie jest związane z wykonywaniem umowy. W przypadku wykonania prawa sprzeciwu, prosimy o wskazanie podstaw, dla których przetwarzanie Państwa danych osobowych nie może być realizowane w sposób przez nas prowadzony. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu, sprawdzimy przyczyny, jak również przerwiemy przetwarzanie danych osobowych, ewentualnie dostosujemy je lub przedstawimy Państwu ważne powody ochrony, dla których będziemy kontynuować przetwarzanie Państwa danych osobowych.  

5.8 Prawo skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) 
Posiadacie Państwo prawo, na podstawie art. 77 RODO do złożenia skargi do organu nadzorczego ds Ochrony Danych osobowych w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe właściwego dla nas organu nadzorczego znajdują się poniżej, możecie Państwo również zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania. 

6.    Właściwy urząd nadzoru
Prezes Urzędu Ochrony Danych