2010-10-06-Fueller961x141

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Wyrażam zgodę na pryetwarzanie danych osobowych dla potrezeb nieybędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą y dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych (Dz. Ustaw z 1997 r. Nr 133, poz. 883).