Zastępca Głównej Księgowej
wstecz

Lokalizacja : Wiskitki k.Żyrardowa ul. Kulinarna 6
TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi
 • księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych
 • rozliczanie VAT, CIT, akcyzy oraz podatku u źródła
 • współudział w pracach związanych z badaniem sprawozdań finansowych, współpraca z audytorami,
 • współudział w sporządzaniu okresowych i rocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • bezpośrednia współpraca z Główną Księgową w nadzorowaniu pracowników niższego szczebla
 • aktywny udział w projektach prowadzonych przez dział księgowości i finansów
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi
 • raportowanie na potrzeby Zarządu Spółki, GUS, NBP
NASZE WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe - finanse i rachunkowość,
 • 3 -5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w procesie sporządzania sprawozdań finansowych,
 • biegła znajomość aktualnych przepisów i zagadnień z zakresu rachunkowości i podatków,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2
 • bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • znajomość programu Enova oraz SAP - mile widziana
OFERUJEMY:
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Dobre warunki pracy - nowoczesny budynek z kantyną pracowniczą
 • Program wdrożeniowy
 • Opiekę Medyczną w placówkach Enelmed oraz placówkach partnerskich
 • Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie
Dział Rekrutacji
Chefs Culinar Sp. z o.o. ul. Kulinarna 6 96-315 Wiskitki
Tel:+48 507 805 861

 

Aplikuj za pomocą Formularza Rekrutacyjnego

 

Klikając w przycisk „Wyślij maila” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Chefs Culinar Sp. z o.o. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Chefs Culinar Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@chefsculinar.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 miesiąca, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 6 miesięcy. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT, takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.