wstecz

Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz - Ekspert Akademii

Prof. SGGW, mentor rozwoju osobistego i mówca.

„Sukces w branży kulinarnej jest wypadkową sztuki kulinarnej, kreacji marki i właściwie zrealizowanego procesu zarządzania”

"Z przyjemnością przyjęłam zaproszenie do uczestnictwa w Akademii Mistrzów  Smaku by Belvedere.

W toku spotkań w  Akademii chciałabym dzielić się swoimi przemyśleniami o procesach zarządzania łączących aspekty materialne i niematerialne, w szczególności w odniesieniu do marki.

Sukces w branży kulinarnej jest wypadkową sztuki kulinarnej, kreacji marki i właściwie realizowanego procesu zarządzania. Marka w dobie dzisiejszej to nie tylko znak czy  logotyp, ale całokształt skojarzeń i symboli wpisujących się w określony wizerunek marki. Marka obecnie staje się obietnicą otrzymania nie tylko usługi na odpowiednim poziomie, ale także zapewnia doświadczanie określonych przeżyć wpływających na satysfakcję i zadowolenie gości. To pozwala na tworzenie i pogłębianie więzi z osobami odwiedzającymi dane miejsce systematycznie. Daje również podstawy do pozyskania nowych gości. Coraz większe znaczenie aspektów niematerialnych stanowi tło dla materializowania się sztuki kulinarnej."

 

Prof. SGGW zajmuje się zagadnieniami związanymi z organizacją i zarządzaniem, włączając zarządzanie marketingowe i zarządzanie marką. Analizuje procesy zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych z sektora żywności oraz świadczących usługi gastronomiczne i hotelarskie. Szczególne zainteresowania wiąże z tematyką kapitału marki, kreowaniem i strategiami marek żywności, usług gastronomicznych i hotelarskich oraz zarządzaniem materialnymi i niematerialnymi elementami budującymi tożsamość marki z perspektywy procesów zarządzania.  

Autorka ponad 300 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, w tym książek z zakresu organizacji i zarządzania, marketingu żywności i komunikacji marketingowej. Autorka lub współautorka ponad 10 książek dla szkół zawodowych z obszaru gastronomii i hotelarstwa. Współpracując z otoczeniem biznesowym opracowała ponad 100 ekspertyz dla przedsiębiorstw z sektora żywności i usług żywieniowych.  

Prowadzi zajęcia z organizacji i zarządzania w gastronomii i hotelarstwie, biznes planu, ekonomicznych uwarunkowań działalności gospodarczej w gastronomii i hotelarstwie oraz marketingu i zarządzania.