Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę. Ochrona danych osobowych ma w naszym przedsiębiorstwie Grupy Chefs Culinar najwyższy priorytet. Nasi współpracownicy są zobowiązani do poufności, a dane Państwa są chronione przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych. Przestrzeganie przepisów prawa jest dla nas czymś oczywistym.

1. Jednostka odpowiedzialna

Zgodnie z art. 13  RODO  (Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych w UE), uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: 

CHEFS CULINAR Sp. z o.o. 
ul. Litewska 10
39-400 Tarnobrzeg
Telefon: +48 15 822 91 47 
Telefax: +48 15 822 91 37

E-Mail: info@chefsculinar.pl

2. Osoba do kontaktu ws. ochrony danych osobowych

W razie pytań odnośnie pobierania, przetwarzania lub wykorzystania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji o blokadzie, korekcie, kasowaniu danych oraz odwoływaniu wcześniejszych zezwoleń prosimy napisać na adres:

ochrona.danych@chefsculinar.pl

3. Przedmiot ochrony danych osobowych

Poniższe regulacje wprowadzone zostały w celu umożliwienia Państwu realizacji prawa do ochrony danych jako osób fizycznych, w tym do zachowania prywatności i kontroli nad przetwarzaniem danych (art. 1 ust. 1 i 2 RODO).

4. Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

4.1. Podczas odwiedzin naszej strony

Zasadniczo podawanie danych osobowych nie jest potrzebne, by korzystać z naszej platformy online CHEFS CULINAR. Także w razie wejścia na stronę przez link z newslettera, przetwarzamy tylko dane dostępowe bez odniesienia do konkretnej osoby, jak np.:
- nazwa Państwa dostawcy usług internetowych
- strona, za pośrednictwem której weszliście Państwo na naszą stronę
- nazwa szukanego pliku
- adres IP
- data i godzina zapytania
- różnica czasowa w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
- treść żądania (konkretna strona)
- status dostępu/kod statusu HTTP
- każdorazowo pobrana ilość danych
- strona www, z której przyszło żądanie
- typ przeglądarki łącznie z językiem i używaną wersją
- system operacyjny i jego interfejs

Dane te są zapisywane w plikach dziennika zdarzeń naszego systemu, jednak nie są łączone z z innymi danymi osobowymi użytkownika, podobnie, jak nie są dokonywane  oceny tych danych do celów marketingowych. Podstawą prawną pobierania i zapisywania w/w danych jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Dane te są nam potrzebne ze względów technicznych, by móc pokazać Państwu naszą stronę oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Zapisywanie w plikach dziennika zdarzeń ma na celu zapewnienie funkcjonalności naszej strony. Poza tym dane służą nam do optymizacji strony i zabezpieczenia naszych systemów informacyjno-technicznych.

Z tych samych względów zajmujemy się przetwarzaniem danych. Dane zostają skasowane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały pobrane. W przypadku zapisywania danych w celu udostępnienia strony dzieje się tak po zakończeniu każdorazowej sesji przeglądania. W odniesieniu do danych przechowywanych w dzienniku zdarzeń ma to miejsce najpóźniej po 42 dniach. Możliwe jest dłuższe przechowywanie, w tym celu muszą jednak zostać skasowane lub zanonimizowane adresy IP użytkownika, by nie można było przypisać ich do klienta.

Zapisywanie danych w celu udostępnienia strony web i przechowywanie ich w dzienniku zdarzeń jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Jeśli nie zgadzają się Państwo na to, zalecamy opuścić daną stronę. 

4.2. Cookies CHEFS CULINAR

CHEFS CULINAR używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez stronę web, taką jak strona CHEFS CULINAR, na komputerze użytkownika ją odwiedzającego. Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę, zostaną Państwo poinformowani za pomocą niewielkiego paska o fakcie używania cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, zalecamy opuszczenie strony.

CHEFS CULINAR używa tzw. sesyjnych plików cookie, służących identyfikacji aktualnego użytkownika. W tym celu zostaje stworzony plik cookie identyfikujący sesję. Dzięki niemu można rozpoznać, że na platformie znajduje się zarejestrowany użytkownik. Plik sesyjny cookie zostaje skasowany automatycznie po zakończeniu sesji.

Mogą Państwo przeszkodzić zapisywaniu plików cookie wybierając odpowiednią opcję w przeglądarce („tryb prywatny” – znajduje się w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarek); należy jednak wskazać, że w takim wypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji CHEFS CULINAR; w szczególności nie będą mogli Państwo korzystać z udogodnień dla klientów przy rezerwacji za pośrednictwem zewnętrznych partnerów. Poza tym mogą Państwo skasować zapisane pliki cookie (opcja dostępna również w „ustawieniach“ przeglądarki).

4.3. Webshop

Rejestrując się w sklepie internetowym CHEFS CULINAR, akceptują Państwo niniejszą Politykę. Wyrażają Państwo zgodę także na rejestrację, przetwarzanie danych oraz inne zgody, których treść może być Państwu przedstawiona w toku rejestracji. W braku Państwa zgody niektóre funkcje sklepu lub całość usługi może być niedostępna.

Podczas korzystania ze sklepu internetowego, Państwa dane osobowe są gromadzone, jeśli podadzą je Państwo dobrowolnie w ramach zamówienia, podczas otwierania konta klienta lub podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera.

Ponadto możemy przekazywać firmom z naszej grupy Państwa dane adresowe do celów marketingowych. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim będzie zasadniczo odbywać się tylko w firmach specjalizujących się w określonych obszarach w naszej grupie firm, co jest konieczne do świadczenia należnych usług.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i ustawowych wobec niektórych zewnętrznych dostawców usług (przewoźników, logistyków, banków, a także w zakresie bezpośrednich dostaw naszych partnerów przemysłowych). Ponadto, w razie potrzeby, informacje o ilościach dostaw możemy wymieniać w celu koordynacji z naszymi partnerami przemysłowymi, aby móc zawsze oferować możliwie najlepsze ceny i warunki. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych o zachowaniach płatniczych w zakresie dopuszczalnej przez prawo i prawo ochrony danych (tzw. „Scoring”). Usługodawcy, którzy przetwarzają dla nas dane osobowe, zostali przez nas starannie wybrani i zobowiązani do zapewnienia ochrony danych. Są oni regularnie kontrolowani pod kątem zgodności z zobowiązaniami wynikającymi z umowy przetwarzania i ustawowymi wymogami dotyczącymi ochrony danych.

4.4. Usługa zewnętrzna – eTracker

CHEFS CULINAR jest powiązany z usługą śledzenia eTracker. Dzięki technologii przedsiębiorstwa eTracker GmbH (www.etracker.com) zbierane są i przechowywane dane do celów marketingowych. Z danych tych można pod pseudonimem stworzyć profile użytkowników. Wykorzystuje się do tego cookies. Są to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie w buforze przeglądarki osoby odwiedzającej stronę. Cookies umożliwiają ponowną identyfikację przeglądarki internetowej. Dane pobrane za pomocą technologii eTracker nie będą bez odrębnej zgody danej osoby użyte do osobistej identyfikacji odwiedzającego stronę i wiązane z danymi osobowymi nosiciela pseudonimu. Pobieraniu i przechowywaniu danych można się w każdej chwili sprzeciwić ze skutkiem na przyszłość.

Korzystanie z prawa do sprzeciwu:
Dalsze wyjaśnienia co do aspektu ochrony danych osobowych i aspektu prawnego działania eTrackera znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych na stronie eTrackera.

4.5. Nasza obecność online w sieciach społecznościowych

CHEFS CULINAR jest obecny online w różnych sieciach społecznościowych i platformach (np. facebook, LinkedIn, itp.) i korzysta z nich, by komunikować się z zastanymi tam klientami i osobami zainteresowanymi oraz informować je o różnych akcjach i usługach. Podczas korzystania z tych sieci społecznościowych i platform obowiązują nie nasze warunki handlowe i dyrektywy dot. przetwarzania danych, lecz operatorów owych serwisów.

4.6. Realizacja umów i zamówień

CHEFS CULINAR przetwarza Państwa dane także w sytuacji gdy są państwo naszym klientem lub kontrahentem, na podstawie i w celu zawarcia i realizacji zawartych umów i udzielonych zamówień. Dane te przetwarzamy przez okres obowiązywania umowy lub realizacji zamówienia, a po tym okresie, przez okres przedawnienia Państwa roszczeń, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres. Na tej podstawie przetwarzamy imiona i nazwiska naszych klientów i kontrahentów lub ich przedstawicieli oraz dane teleadresowe (w tym numery telefonów i e-mail).

W realizacji umów i zamówień możemy przekazywać Państwa dane niektórym zewnętrznym dostawcom usług (przewoźnikom, logistykom, bankom, a także w zakresie bezpośrednich dostaw naszym partnerom przemysłowym). Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych o zachowaniach płatniczych w zakresie dopuszczalnej przez prawo i prawo ochrony danych (tzw. „Scoring”). Usługodawcy, którzy przetwarzają dla nas dane osobowe, zostali przez nas starannie wybrani i zobowiązani do zapewnienia ochrony danych. Są oni regularnie kontrolowani pod kątem zgodności z zobowiązaniami wynikającymi z umowy przetwarzania i ustawowymi wymogami dotyczącymi ochrony danych.

Podanie przez Państwa danych dla celów zawarcie i realizacji umów oraz zamówień jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkować może niemożliwością realizacji tych umów i zamówień.

4.7. Pozostałe rodzaje przetwarzania

CHEFS CULINAR przetwarza Państwa dane ujawnione przez Państwa w przypadku skorzystania z adresów podanych w dziale „KONTAKT” niniejszej witryny. Dane te wykorzystujemy w celu identyfikacji nadawcy i obsługi zapytania.

CHEFS CULINAR może ponadto przetwarzać Państwa dane w innych celach, w tym marketingowych, w oparciu o udzielone przez Państwa zgody. Zgody te precyzują cel, w jakim odbywa się przetwarzanie. Przetwarzanie danych na tej podstawie trwa do czasu odwołania przez Państwa zgody lub do zakończenia realizacji określonego w zgodzie celu. Dane te możemy przekazywać firmom z naszej grupy do celów marketingowych, o ile wskazane to zostało w treści udzielonej przez Państwa zgody.

5. Państwa prawa wg RODO

5.1. Prawo do informacji (art. 15 RODO)

Mają Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili informacji, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa zapisaliśmy.

5.2. Prawo do korekty (art. 16 RODO)

Mają Państwo zawsze prawo do zażądania korekty Państwa danych, o ile zostały one u nas zapisane z błędami.

5.3. Prawo do skasowania Państwa danych (art. 17 RODO)

Mają Państwo zawsze prawo zażądać skasowania przez nas Państwa danych osobowych. Prosimy zauważyć, że wyjęte spod tej możliwości są dane podlegające ustawowemu okresowi przechowania (np. dane z faktur).

5.4. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Mają Państwo zawsze prawo do otrzymania Państwa danych pobranych i przetworzonych przez nas w ustrukturyzowanym, popularnym i rozpoznawalnym formacie (csv).

5.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Mają Państwo prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w uzasadnionych prawnie wypadkach, które określa art. 18 RODO.

5.6. Odwoływanie zezwoleń (art. 7 ust. 3 RODO)

O ile otrzymaliśmy od Pastwa zgodę na używanie danych, przypominamy, że mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy zwrócić się pod adres ochrona.danych@chefsculinar.pl.

5.7. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe z uwzględnieniem ważenie interesów, możecie Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadzie art. 21 RODO. Jest to przypadek, w którym przetwarzanie danych osobowych w szczególności nie jest związane z wykonywaniem umowy. W przypadku wykonania prawa sprzeciwu, prosimy o wskazanie podstaw, dla których przetwarzanie Państwa danych osobowych nie może być realizowane w sposób przez nas prowadzony. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu, sprawdzimy przyczyny, jak również przerwiemy przetwarzanie danych osobowych, ewentualnie dostosujemy je lub przedstawimy Państwu ważne powody ochrony, dla których będziemy kontynuować przetwarzanie Państwa danych osobowych.

5.8. Prawo skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Posiadacie Państwo prawo, na podstawie art. 77 RODO do złożenia skargi do organu nadzorczego ds Ochrony Danych osobowych w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe właściwego dla nas organu nadzorczego znajdują się poniżej, możecie Państwo również zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania.

6. Właściwy urząd nadzoru

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.